×

Fornells de la Selva (Gironès)

Independents Per Fornells

«És l'hora del Poble»

Municipalisme encarat a la transparència, a la participació ciutadana, a la igualtat i a la sostenibilitat. Fem Fornells, fem poble!

Per nosaltres, els municipis constitueixen el nivell d’actuació política més proper a la ciutadania i el punt de partida adequat per a impulsar un procés de profunda transformació, de baix a dalt, basat en tres principis fonamentals sobre els quals construïm tota l’acció política. Aquests tres pilars són com el contrafort, les crosses i l’agulla del nucli de la pinya castellera, símbol del poble català arreu del món. Són els valors fonamentals que regeixen la nostra vida i, conseqüentment, també són el nostre projecte.


El moll de l’os de la nostra proposta política és avançar cap al Bé Comú per a tots els habitants del poble, sense excepcions. Volem una vila on aquest sigui l’objectiu últim de tota acció i proposta política, econòmica o social. I, per aconseguir-ho, hem de vetllar per aquells valors que regeixen les nostres vides privades, com són la dignitat humana, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la sostenibilitat, la justícia social, la participació ciutadana i la transparència.


La participació ciutadana és el grau d’incidència de la ciutadania sobre allò que és públic, en qualsevol àmbit de la nostra vida: polític, social, educatiu, esportiu o de benestar. Apostem per una participació ciutadana a tots els nivells. Defensem una democràcia directa, per tornar el govern al poble.  Volem que el poble participi, deliberi, voti i decideixi. Volem assemblees on la ciutadania pugui participar, expressar-se i decidir quines són les propostes que s’han de dur a terme al municipi. Proposem referèndums vinculants sempre que siguin necessaris.


El tercer pilar que sustenta la nostra acció política és la transparència. Transparència en tota la gestió municipal sense excepcions. Tota persona del poble té dret a conèixer els comptes públics, quines són les despeses i d’on provenen els ingressos, quins són els pressupostos municipals, partida per partida, quin és el nivell d’execució d’aquests pressupostos o les retribucions de l’equip de govern. Aquesta transparència s’aplica també a la qualitat de vida que percep la gent que viu al municipi i és la garantia que avala tota acció de govern vers el poble sobirà.


Així doncs, només ens queda encoratjar a tothom que viu a Fornells de la Selva, a prendre la iniciativa, a ser valents i a exigir als governants que apliquin aquelles polítiques que portin de forma efectiva al Bé Comú, amb transparència, sostenibilitat i democràticament.

 

 
Llista sencera de la candidatura

Díptic d'informació PDF  Díptic d'informació PDF